top of page

"Den som er best forberedt på fysisk trening, mental trening, kosthold og restitusjon – er den som vinner!"

OLAF TUFTE - roing.

- 2 OL-gull (singlesculler)

- 2 VM-gull (singlesculler)

Foto: Urs Flueeier | EPA

METODEne jeg BENYTTER

Jeg benytter tradisjonelle metoder innenfor idrettspsykologi, typisk kognitiv psykologi, inkl. NLP og Nevrosemantikk.

 

Dersom følelsene er for sterke, hjelper det ikke å appellere til fornuften. Her har jeg mye og god erfaring med bruk av tankefeltterapi.

I talent-, utviklings- og relasjonsarbeid bruker jeg også kjernekvadranten.

Nevrosemantikk

Læren om hvordan mennesket skaper mening ut fra sine erfaringer, og hvordan dette påvirker tankesett. I nevrosematikk er vi ikke så opptatt av hva vi faktisk erfarer, men hvordan vi reflekterer om våre erfaringer. Hva vi tenker om oss selv og andre, og det vi opplever, blir helt avgjørende for vår livskvalitet, og hvordan vi møter den verden vi lever i. I stedet for å bli ofre for våre egne tankemønstre, kan vi selv velge hvordan vi vil oppleve livet og med hvilke briller vi ønsker å se verden med. Vi kan selv sitte i førersetet og styre hva vi tenker og føler.

Kognitiv psykologi

kognitiv kommer fra latin og betyr  ”erkjennelse” – tenkning, persepsjon, språk og problemløsning. Grunntanken for kognitiv terapi er at mennesker i utgangspunktet er fornuftige og rasjonelle.

Mennesket kan overvinne sine emosjonelle problemer ved å mobilisere sine egne logiske evner. Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det som teller. Vi kontrollerer selv våre ideer, holdninger, følelser og handlinger.

 

Tankefeltterapi (TFT)

Dersom du har negative følelser og/eller har traumatiske opplevelser, så hjelper det ofte ikke å appellere til fornuften.

 

I tankefeltterapi fokuserer vi på å være i følelsen. Det kan f eks handle om frykt for å feile, prestasjonsangst, utrygghet eller det kan handle om en traumatisk opplevelse, f eks et fall, en kollisjon eller en skade. Terapeut stiller spørsmål for å belyse følelsen/hendelsen, samtidig som akupunktørpunkter i ansikt og hender berøres.

 

Personen kan i løpet av minutter gå fra en tilstand preget av sterke følelser til en opplevelse av indre ro. Personen beskriver hvordan spenninger slipper taket, og tanken på traumet utløser ikke lenger de uønskede symptomene. Det neste som oftest skjer, er at personen viser en endret forståelse av sitt problem, oppfattelsen blir mer virkelighetsnær.

 

Å anvende tankefeltterapi er å jobbe med kroppens automatiserte, naturlige og ubevisste prosesser. TFT bidrar til balanse mellom parasympatisk (hvile) og sympatisk (stress) system.

NLP

NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) er læren om hvordan mennesket finner frem til de beste ressursene i seg selv - og hos andre. Ved aktiv bruk av sansene, benytter vi positive bilder, stemmer og følelser for å skape attraktive mål. Sammen med bevisst språkbruk i kommunikasjonen og motivering er det utviklet effektive teknikker og verktøy for å skape nye tankemønstre.

Kjernekvadranten® 
(også kalt Talent-Overslag-modellen) er utviklet av Daniel Ofman og brukes i personlig utvikling verden over. Modellen gir et rammeverk for å forstå sammenhengen mellom den enkeltes Kjernekvaliteter (styrker, talenter) og vedkommendes Fallgruver, Utfordringer og Allergier.


Modellens økende popularitet henger sammen med at den tar utgangspunkt i det som fungerer godt og viser hvordan svakheter nesten alltid handler om overforbruk av styrker. Den hjelper enkeltpersoner og relasjoner og organisasjoner til å få øye på det som fungerer godt, og til å dele med andre hva som er svakheter og utfordringer.

Nevrosemantikk
Kognetivpsykologi
NLP
TFT
Kjernekvadranten
NaKoTip.jpg
Core Quadrant Trainer logo copy 2.png
BF_sortsymbol.png
bottom of page